Lëtzebuergesch AngschtStéierungenHëllef

a Selbsthëllef

L.A.S.H. asbl seit 1997

sous le Patronage du Ministère de la Santé

membre de la Charte du Bénévolat

 

Information und Austausch

bei Angst, Panikattacken, Zwang, Phobien,...

 

 

CCPL IBAN LU56 1111 1370 7009 0000