Lëtzebuergesch AngschtStéierungen Hëllef

L.A.S.H. asbl

Kontakt

Lëtzebuergesch AngschtStéierungenHëllef - L.A.S.H. asbl
30, rue de l'Industrie
L-8069 Strassen
Info-Telefone: (+352) 691 52 45 90 - (+352) 691 53 45 90
E-Mail: lashasbl@pt.lu

CCPL IBAN LU56 1111 1370 7009 0000